O szkole

Kim jesteśmy

Technikum Nr 3 (dawne Technikum Hutniczo – Mechaniczne) to szkoła
o długiej i chlubnej tradycji. U nas przygotujesz się do studiów wyższych zgodnie z wybraną specjalnością oraz zdobędziesz solidną wiedzę i zawód poszukiwany w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ponadto uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tytuł technika wybranej specjalności,
a także świadectwo dojrzałości. Uczniowie klas IV naszego technikum wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, których koszty pokrywa unijne programy Leonardo da Baby oraz Erasmus+

Możliwości

Technikum Nr 3 jest szkołą, w której mogą kontynuować naukę absolwenci szkół podstawowych o różnorodnych zainteresowaniach – technicznych, informatycznych, ekonomicznych i innych. Od pewnego czasu w szkole zaznacza się dominacja informatyczno-logistycznych kierunków kształcenia. Oprócz zdania egzaminu dojrzałości, będącego przepustką na studia, szkoła umożliwia młodzieży zdobycie atrakcyjnego zawodu oraz dyplomu technika określonej specjalności.

Atuty szkoły

   • zdobywasz konkretny zawód i umiejętności praktyczne, a nie wyłącznie wiedzę książkową
   • możliwość zdobycia wielu dodatkowych certyfikatów (w tym Europass Mobility – międzynarodowego certyfikatu umożliwiającego podjęcie pracy w całej Unii Europejskiej)
   • możliwość nauki w sferze praktycznej z użyciem wyposażenia takiego jak: pracownie specjalistyczne, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne i laptopy, serwery LAN, wi-fi w całej szkole, komputer z dostępem do internetu w każdej sali
   • patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego nad klasami informatycznymi
Skip to content