Konkursy i olimpiady

Nasza szkoła może pochwalić się licznymi przypadkami osiągnięć związanych
z uczestnictwem w różnorakich konkursach. Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie miejsca zarówno w konkursach związanych z dziedzinami ścisłymi, jak i humanistycznymi. Mury naszej szkoły kryją w sobie umysły pełne pomysłów, kreatywności i zapału, co prędko odnajduje swe odzwierciedlenie w osiągnięciach olimpijskich na skalę wojewódzką, bądź krajową.

XIV Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Niedawno poznaliśmy wyniki eliminacji wojewódzkich Olimpiady Innowacji Technicznych – blok A – Innowacje Techniczne. Praktycznie jak co roku uczniowie ZS3 – THM uczestniczą w tej olimpiadzie, zajmując czołowe miejsca.

   • Pierwsze miejsce w kategorii „Pomoc dydaktyczna” zajął zespół Piotr Winczewski i Jakub Perczak (klasa 3 Tm – technik mechatronik) za pracę – „ZESTAW ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU EDUKACYJNEGO ELBOX I STEROWNIKA LOGO! 8 FIRMY SIEMENS.
   • Miejsce drugie w kategorii „Pomysł ekologiczny” zajął Antoni Bolewski (klasa 2 Tm/5 – technik mechatronik) za pracę – AQUA STOP!)

Opiekunem obu prac jest mgr inż. Radosław Moskal (ponad 100 laureatów
i finalistów kilku olimpiad, na niecałych 300 w THM-ie).

V edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej Unwiersytetu Gdańskiego

28 maja 2021 r. po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół nr 3 wzięli udział w zawodach centralnych V Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

W tym roku do sopockiego finału zakwalifikowali się uczniowie klasy 4 technik logistyk, a mianowicie Aleksandra Kocjan oraz Dawid Wójtowicz.

Młodzież walcząca w zawodach centralnych musiała wykazać się olbrzymią wiedzą z zakresu transportu, spedycji
i logistyki – te dynamicznie rozwijające się gałęzie gospodarki mające wpływ na działanie innych sektorów oraz rozwój nowoczesnych technologii, wymagają aktualnej wiedzy z zakresu takich dziedzin jak: prawo, ekonomia, organizacja
i zarządzanie czy IT. Uczniowie THM stanęli na wysokości zadania i udowodnili, że posiadają imponujacą wiedzę kierunkową – Dawid Wójtowicz został bowiem laureatem, a Aleksandra Kocjan finalistką V edycji OOSL. Obydwoje są także finalistami Konkursu Logistycznego WSAiB w Gdyni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Nagrody dla naszych uczniów w konkursie „Polskie serce pękło. Katyń 1940”

8 czerwca gościliśmy w naszej szkole pana posła Andrzeja Kryja, który wręczył dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki trzem uczniom THM-u: Mikołajowi Głowackiemu (2 Tib), Wiktorowi Niezgodzie (2 Tib) oraz Rafałowi Gruszce (1 Tia).

Uczniowie Ci wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. Jest to konkurs ponad podziałami, oddający cześć zamordowanym w Katyniu polskim obywatelom.

Uczniowie z klasy drugiej – Mikołaj
i Wiktor – wykonali piękne prace graficzne, upamiętniające ofiary Katynia, a uczeń
z klasy pierwszej – Rafał – napisał tekst piosenki nawiązujący do zbrodni katyńskiej. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 4 tysiące uczniów szkół ponadpodstawowych. Poseł Andrzej Kryj podkreślił, że bardzo cenne jest to, iż uczniowie nie tylko szkół ogólnokształcących, humaniści, ale także uczniowie szkół technicznych, umysły ścisłe, interesują się historią, literaturą, zgłębiają wiedzę, stanowiącą sedno naszej tożsamości i biorą udział w tak ważnych konkursach.

 

Kolejny finalista olimpiady przedmiotowej w THM

Uczeń naszej szkoły – Bartosz Rup został finalistą XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy ”.

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” to olimpiada tematyczna adresowana do zafascynowanych historią uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości. Co roku w zawodach bierze udział niemal 3000 uczniów. Zwycięzcy rywalizacji otrzymują cenne nagrody, dodatkowe punkty w rekrutacji na wybranych uniwersytetach oraz są zwolnieni z egzaminu maturalnego
z historii. Po pierwszej części zawodów finałowych, która polega na napisaniu wypracowania na jeden z pięciu obszernych tematów, Bartosz znalazł się w najlepszej trójce w naszym województwie. Jego praca została oceniona na szóstkę .Przygotowywał się do kolejnych etapów pod kierunkiem nauczycielki historii p. Małgorzaty Wawrzkiewicz.

  •  

Nasza drużyna najlepsza w województwie!

Jakub Kolasa – z klasy II Tia/5, Igor Polakowski – z klasy II Tia/5 oraz Patryk Kozieł – z klasy III Tia, stanowią drużynę, która bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „CyberSkiller Challenge Poland”. Okazało się, że wymienieni uczniowie tworzą najlepszą drużynę w naszym województwie i jako jedyni zakwalifikowali się do finału konkursu, który odbędzie się
w kwietniu tego roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prawo udziału w etapie centralnym uzyskało tylko 16 drużyn z całego kraju. Młodzi informatycy pracują pod kierunkiem nauczyciela ZS nr 3 Dariusza Granata. Poświęcają dużo czasu na poszerzanie umiejętności
i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie. Już osiągnęli duży sukces, a przed nimi szansa na tytuł najlepszej drużyny w kraju.

  •  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczniów

Za wyniki w nauce, osiągnięte w roku szkolnym 2019/2020, Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwóch uczniów naszej szkoły: Michał Ołubiec – uczeń klasy II Tib/5 (technik informatyk) i Karol Sobczyński – uczeń klasy IV Tl (technik logistyk).

Osiągnęli oni najwyższe oceny
z poszczególnych przedmiotów, ale realizowali także swoje pasje, zainteresowania. Stypendium jest nagrodą za zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, poszerzanie swoich umiejętności oraz wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych. Wysoka kultura osobista, aktywny udział w życiu szkoły oraz chęć pomocy innym – to cechy, które wyróżniają Michała i Karola.

Gratulujemy!

  •  
Skip to content