Samorząd uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego

Alan Turek  – przewodniczący
Katarzyna Barańska  – zastępca przewodniczącego
Magdalena Dudek – skarbnik

Opiekę nad SU sprawuje pani Aneta Sadrak a opiekunami poszczególnych sekcji są:

sekcja organizacyjna  z opiekunem panią Anetą Sadrak

– sekcja reprezentacyjna
z opiekunem panią Agnieszką Osojcą

– sekcja techniczna z opiekunem
z opiekunem panem Markiem Pękalskim

– sekcja medialna  z opiekunem panią Katarzyną Pastuszką

– sekcja dekoracyjna z opiekunkami panią Luizą Sołtykiewicz i panią Ewą Barańską

– sekcja „Otwarte Serca” z opiekunami panią Magdaleną Kaniewską

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

1.działalność statutowa

2.działalność charytatywna

3.działalność kulturalno-oświatowa

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

– czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,

– pośredniczenie między uczniami
 a nauczycielami,

– doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

 
Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Artykuły o SU

Skip to content