Zespół Szkół nr 3

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 3 na rok szkolny 2024/2025

W Rankingu Techników za 2024 r Technikum nr 3 im. Hutników Ostrowieckich znalazło się na wysokim 73 miejscu w kraju z czego jesteśmy bardzo dumni.
Warto również zaznaczyć, że w Rankingu Szkół Olimpijskich nasze Technikum uplasowało się na świetnym 118 miejscu w kraju, a biorąc pod uwagę fakt, że w tym rankingu są wszystkie Licea i Technika jest to ogromny sukces za który należą się wielkie podziękowania dla nauczycieli którzy przygotowują uczniów do olimpiad i konkursów i uczniów którzy w tych olimpiadach i konkursach biorą udział reprezentując naszą szkołę.
Bardzo istotnym dla nas jest również Ranking Maturalny Techników 2024, który pokazuje zdawalność egzaminów maturalnych w technikach całej Polski i w tym rankingu znaleźliśmy się na pozycji 138.
Dopiero cała taka szczegółowa analiza pokazuje jak dobre są te wyniki w skali całego kraju i potwierdzają, że cały czas nasza szkoła utrzymuje wysoki poziom nauczania pozwalający na chwalenie się takimi wynikami.
Jesteśmy kolejny raz zaszczyceni z możliwości posługiwania się tytułem Złotej Szkoły 2024 i prezentowania zdobytej tarczy.

O naszej szkole

Technikum nr 3 to szkoła z tradycjami, otwarta na wyzwania współczesności i planująca przyszłość swoich uczniów.

Marką naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania, zarówno przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących.

Jesteśmy w gronie najlepszych, posiadamy certyfikaty: „Złotej Szkoły”, „Szkoły na medal”, „Bezpiecznej placówki oświatowej”, „Szkoły zdobywców talentów”, „Szkoły równego traktowania”.

Doskonale przygotowujemy do egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Nasi uczniowie odnoszą spektakularne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym oraz w zawodach sportowych.

Nauka odbywa się w przyjaznej, pełnej szacunku i tolerancji atmosferze i pod okiem świetnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Tworzymy możliwości szerokiego rozwoju kulturalnego i intelektualnego uczniów.

Jesteśmy szkołą w pełni skomputeryzowaną (250 zestawów komputerowych), bardzo dobrze wyposażoną w nowoczesne środki dydaktyczne.

Nasi absolwenci mają możliwość zdobycia nowoczesnego zawodu dostosowanego do potrzeb rynku pracy, oferujemy ponadto uczestnictwo w czterotygodniowych praktykach zagranicznych w Hiszpanii i Niemczech (program Erasmus+), w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez renomowane firmy i zakłady pracy, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów w ramach realizacji programów unijnych (np. EUROPASS MOBILITY – międzynarodowego certyfikatu umożliwiającego podjęcie pracy w całej Unii Europejskiej), rozwijanie swoich zainteresowań, nie tylko tych związanych z wybranym zawodem, ale np.: filmowych, recytatorskich, turystycznych.

W Technikum nr 3 uczniowie zdobywają konkretny zawód i umiejętności praktyczne.

THM w liczbach
1
Miejsce w powiecie wsród techników
100
Miejsce w województwie wśród techników
100
Miejsce w kraju wsród techników
0
Miejsce w kraju w rankingu maturalnym
Skip to content