Zespół Szkół nr 3

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Grób Pana Profesora Tadeusza Kaczkowskiego

Koleżanki i Koledzy – Absolwenci Technikum Hutniczo Mechanicznego i Zespołu Szkół Hutniczych.

Każdego roku w przededniu Święta Zmarłych, delegacja uczniów Technikum im. Hutników Ostrowieckich odwiedza groby profesorów naszej szkoły zapalając symboliczne znicze pamięci. W tym roku okazało się, że grób Pana Profesora Tadeusza Kaczkowskiego jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu. Wspólnie z kilkoma kolegami i  nauczycielami wspierani przez Gazetę Ostrowiecką podjęliśmy decyzję, aby zorganizować zbiórkę na pokrycie zaległych kosztów dzierżawy grobu (od 1991 r.) oraz postawić skromny nagrobek naszemu Profesorowi, którego wszyscy pamiętamy i z szacunkiem wspominamy jako wspaniałego nauczyciela, pedagoga i działacza sportowego.Z naszych informacji wynika, że Tadeusz Kaczkowski nie ma żyjących członków rodziny, którzy mogliby opiekować się Jego grobem.

Pieniądze można wpłacać na konto Fundacji „Pomocna Dłoń” z Ostrowca Świętokrzyskiego mającej uprawnienia do zbiórek publicznych: Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św., nr rachunku: 76 8507 0004 2001 0005 7062 0005 z dopiskiem „Opłata placowa na cmentarzu komunalnym i renowacja grobu śp. Tadeusza Kaczkowskiego”. O zrealizowaniu naszych zamierzeń poinformujemy i przedstawimy sprawozdanie finansowe.

Zdzisław Kałamaga

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół
Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 3 w roku szkolnym 2023/2024

Najlepsi w powiecie wśród techników

W 25 edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.
Informujemy, iż Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. klasyfikuje się na 1. miejscu w powiecie ostrowieckim, 2. miejscu w województwie, 30. miejscu w kraju w Rankingu Techników oraz 77. miejscu w Rankingu Maturalnym.

O naszej szkole

Technikum nr 3 to szkoła z tradycjami, otwarta na wyzwania współczesności i planująca przyszłość swoich uczniów.

Marką naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania, zarówno przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących.

Jesteśmy w gronie najlepszych, posiadamy certyfikaty: „Złotej Szkoły”, „Szkoły na medal”, „Bezpiecznej placówki oświatowej”, „Szkoły zdobywców talentów”, „Szkoły równego traktowania”.

Doskonale przygotowujemy do egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Nasi uczniowie odnoszą spektakularne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym oraz w zawodach sportowych.

Nauka odbywa się w przyjaznej, pełnej szacunku i tolerancji atmosferze i pod okiem świetnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Tworzymy możliwości szerokiego rozwoju kulturalnego i intelektualnego uczniów.

Jesteśmy szkołą w pełni skomputeryzowaną (250 zestawów komputerowych), bardzo dobrze wyposażoną w nowoczesne środki dydaktyczne.

Nasi absolwenci mają możliwość zdobycia nowoczesnego zawodu dostosowanego do potrzeb rynku pracy, oferujemy ponadto uczestnictwo w czterotygodniowych praktykach zagranicznych w Hiszpanii i Niemczech (program Erasmus+), w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez renomowane firmy i zakłady pracy, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów w ramach realizacji programów unijnych (np. EUROPASS MOBILITY – międzynarodowego certyfikatu umożliwiającego podjęcie pracy w całej Unii Europejskiej), rozwijanie swoich zainteresowań, nie tylko tych związanych z wybranym zawodem, ale np.: filmowych, recytatorskich, turystycznych.

W Technikum nr 3 uczniowie zdobywają konkretny zawód i umiejętności praktyczne.

THM w liczbach
1
Miejsce w powiecie wsród techników
100
Miejsce w województwie wśród techników
100
Miejsce w kraju wsród techników
0
Miejsce w kraju w rankingu maturalnym

Szkolne osiągnięcia

Najlepsze technikum w województwie

Ranking "Perspektywy" od lat ocenia nasze technikum najlepiej w województwie

Praktyki zagraniczne

Od 2005 aż 723 naszych uczniów uczestniczyło w stażach zagranicznych

Bezpieczna placówka oświatowa

Szczególna dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia

Skip to content