Certyfikat FCE

Nasza szkoła przygotuje Cię do egzaminu B2 First FCE Cambridge English oraz IELTS

Zapraszamy chętnych uczniów THM do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących uczniów naszej szkoły do egzaminów B2 First FCE Cambridge English oraz IELTS (International English Language Testing System). Zajęcia te prowadzone są w naszej szkole od 2013 roku. Kurs zorganizował i prowadzi nauczyciel języka angielskiego pan Bartosz Szymański. Na naszym koncie mamy wielu absolwentów, którzy zdali egzamin pozytywnie, osiągając przy tym wysokie wyniki. Udział w zajęciach jest bezpłatny i trwa przez cały rok szkolny. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat czy warto jest przystąpić do któregoś z nich i jakie możliwości Wam daje.

Organizator

mgr Bartosz Szymański

B2-FCE – opis egzaminu

Egzamin Cambridge English: First B2 jest znany również jako First Certificate in English (Test FCE). Obejmuje on kandydatów na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym, czyli B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. To jeden z najpopularniejszych egzaminów językowych w Polsce. Uzyskany z testu B2 First (FCE) certyfikat, świadczy o umiejętności posługiwania się używanym na co dzień, mówionym i pisanym językiem angielskim, niezbędnym w pracy czy w nauce. Potwierdzona zostaje w ten sposób także znajomość gramatyki i szerokiego zasobu słownictwa. W Polsce, sesje egzaminu B2 First FCE odbywają się w czerwcu i grudniu. Test B2 First (FCE) znajduje się na liście certyfikatów językowych MEN, które uprawniają do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jest również uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych, wymaganych od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Honoruje go zarówno wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych podczas rekrutacji studentów, jak również pracodawców w Polsce i na całym świecie. Przygotowanie do egzaminu B2 First wymaga ok. 700-800 godzin nauki języka angielskiego.

Dlaczego warto wybrać IELTS?

IELTS (International English Language Testing System) to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego. Został opracowany przez światowej klasy ekspertów w tej dziedzinie i obejmuje wszystkie aspekty języka: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.

Test odzwierciedla poziom praktycznych umiejętności z języka angielskiego niezbędny do nauki, pracy i życia w środowisku anglojęzycznym.

IELTS jest akceptowany przez ponad 11 000 instytucji w ponad 140 krajach, z czego aż 3000 w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich znajdują się organizacje publiczne, placówki edukacyjne i firmy z sektora prywatnego.

Test IELTS pozwoli Ci potwierdzić kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego i pomoże znaleźć lepszą pracę lub awansować we własnym kraju.

Wynik testu IELTS pomoże Ci spełnić wymagania służb imigracyjnych. Wiele urzędów imigracyjnych, które wymagają formalnego potwierdzenia znajomości języka angielskiego, akceptuje IELTS

Cztery kroki do certyfikatu B2 -First

 

Egzamin B2 First FCE uległ modyfikacji w 2015 roku. Pierwsza część składa się z czytania i sprawdzenia umiejętności zdającego w zakresie stosowania struktur językowych. Zadania opierają się na uzupełnianiu brakujących słów i wyrażeń w tekście, transformacji zdań i zwrotów, korekcie błędów, dokonywaniu wyboru typu „multiple choice” oraz dopasowywaniu do siebie fragmentów tekstu. W tym komponencie, kandydaci mogą się spodziewać ogłoszeń, listów, materiałów informacyjnych, artykułów lub urywków literackich (350-700 słów). Potem następuje pisanie, które podzielono na 2 części: obowiązkowe dla wszystkich zdających wypracowanie w formie listu oraz praca pisemna w jednym z czterech rodzajów. Do wyboru pozostają: artykuł, list, raport, opis lub wypracowanie w formie narracji. Każde wypracowanie musi mieć 120-190 słów. Kolejna część opiera się na rozumieniu ze słuchu 4 zadań, które są odtwarzane dwukrotnie. Można spodziewać się wiadomości przekazywanych telefonicznie, komentarzy, instrukcji, wykładów, informacji radiowych, komunikatów, przemówień, opowiadań, itp. Piąta część jest ustna. Polega na odbyciu rozmowy z egzaminatorem na tematy bliskie zdającemu, np. o zainteresowaniach, pracy, szkole czy planach na przyszłość. Następnie kandydat ma za zadanie omawiać przez 2 minuty określony problem. Część mówioną egzaminu kandydaci zdają w parach, dlatego kolejne zadanie polega na wspólnym omawianiu zagadnień. W ostatnim etapie, obydwie osoby zdające prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat. Czas trwania całego egzaminu skrócono do 3 godzin 29 minut

Skip to content