Kolejne praktyki zagraniczne uczniów THM-u za nami!

W maju br. po raz kolejny grupa 40 uczniów Zespołu Szkół nr 3 odbyła czterotygodniowe staże w słonecznej Hiszpanii w ramach programu Erasmus +

Wyjazd ten był możliwy dzięki jednoczesnej realizacji dwóch projektów.  Jeden dotyczył stażu w Maladze, a drugi w Alicante.  Oba, oprócz zdobycia doświadczenia w pracy, miały na celu zwiększenie świadomości międzykulturowej, wzmocnienie poczucia obywatelstwa i europejskiej tożsamości oraz zwiększenie kompetencji ogólnych, a w szczególności językowych ze zwróceniem uwagi na słownictwo branżowe.

Staż w Alicante to projekt  2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 i jest kontynuacją projektu z ubiegłego roku, dzięki aneksowaniu umowy i wydłużeniu okresu realizacji projektu i pozyskaniu dodatkowych funduszy 56 000 EUR. Realizowany był od  01.05 – 16.05.2023 r, a wzięło w nim udział 22 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, logistyk i  mechatronik. Praktyki były możliwe dzięki współpracy z firmą Universal Mobility. Opiekunami były : Jolanta Grochulska i Alicja Zielińska.

Staż w Maladze to projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316  o wartości  ok. 55 000 EUR. Wzięło w nim udział 18 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, logistyk, mechatronik i elektronik. Staż w Maladze to wynik współpracy z firmą Euromind. Opiekunami były: Mariola Leśniewska i Katarzyna Cedro.

Główne cele projektów to: uzyskanie potwierdzenia nabytych umiejętności (certyfikaty/zaświadczenia, Europass Mobilność), co jest możliwe poprzez:

– rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych z uwzględnieniem najnowszych trendów
w branży i wymagań europejskiego pracodawcy

– rozwój i ulepszenie kompetencji językowych (przełamanie barier, umiejętność komunikowania się)

– zapoznanie się z inną kulturą, mentalnością, otwarcie się na różnorodny świat.

A wszystko to ostatecznie zwiększa szansę na zatrudnienie absolwenta szkoły na rynku europejskim i krajowym.

Unia Europejska stara się  wspierać rozwój wszystkich obywateli UE poprzez zdefiniowanie najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Celem jest wyrównanie szans i możliwości każdego z obywateli UE.

Uczestnicy obu staży przebywając 4 tygodnie w Hiszpanii  posługiwali się głównie językiem angielskim, zatem zdecydowanie wzbogacili swoje umiejętności językowe, poznali środowisko zawodowe  oraz organizację i kulturę pracy w innym kraju. To także dobra okazja dla uczestników, by sami ocenili posiadane umiejętności.
Wszyscy uczestnicy stażu, zgodnie z założeniami projektu, otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie, certyfikat od zagranicznego partnera projektu o odbyciu stażu zawodowego oraz dokumenty Europass Mobilność.

Warto też dodać, że realizacja projektu przyniosła wymierne korzyści nie tylko uczniom biorącym w nim udział, ale także nauczycielom-opiekunom (podniesienie kompetencji

językowych, zawodowych, kulturowych), a także szkole jako instytucji. Zdecydowanie bowiem podniosła się jakość nauczania i  zwiększyła się motywacja uczniów do nauki. A ponadto, wzrósł prestiż szkoły w środowisku lokalnym i  jej europejski wymiar.

Zagraniczne staże to nie tylko praca.  Młodzież miała wiele aktywności.  Praktykanci z Malagi odbyli wycieczki do  urokliwej Cordoby, Rondy, Benalmadeny i Torremoelinos. Stażyści z Alicante zwiedzili  piękną wyspę Tabarkę, miasteczko Bocairent i niezwykle kolorowe Villajoyosa.

Sami praktykanci tak wspominają  ten okres mobilności- Hubert Zubrzycki (Alicante):

„ W serwisie wykonywałem prace związane ze sprzętem komputerowym- naprawiałem komputery, laptopy oraz drukarki. Wymieniałem  matryce w laptopie, składałem  komputery stacjonarne, testowałem podzespoły, tj. pamięć RAM, CPU, GPU programami typu  Benchmark, sprawdzałem stan funkcjonowania dysków, instalowałem systemy operacyjne i programy biurowe.  Warto też dodać, że  firma Universal Mobility zorganizowała  dla nas karty komunikacji miejskiej, które obejmowały transport autobusowy i  kolejowy. Dzięki nim, przez cały miesiąc, nie musieliśmy martwić się o żadne koszty związane z dojazdem do pracy, czy  ze zwiedzaniem miasta w czasie wolnym”.

Michał Ołubiec (Malaga): „Byłem odpowiedzialny za poszerzanie funkcjonalności strony internetowej zgodnie z danym mi projektem. Do pracy wykorzystywałem języki HTML, CSS i JavaScript. Ponadto, korzystałem z bibliotek języka JS, między innymi Alpine.js oraz HTMX. Zakres wykonywanych przeze mnie zadań obejmował stylizację podstawowych komponentów strony internetowej, wdrażanie funkcjonalności do nowych lub istniejących komponentów oraz poprawę kodu będącego już częścią projektu.

Wykorzystywane w pracy języki programowania były mi znane, lecz ich wykorzystanie w profesjonalnym środowisku było niezwykle rozwijającym doświadczeniem. Nauczyłem się też implementacji bibliotek języka JavaScript, takimi jak Alpine.js, HTMX oraz do interakcji z użytkownikiem za pośrednictwem kodów QR. Poszerzyłem również swój zakres słownictwa w języku hiszpańskim”.

M. Leśniewska

Skip to content