Program Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy nauczycieli ZS3.

Już kolejny rok program Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy nauczycieli.

Efektem realizacji tegorocznego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 był udział nauczycieli w zagranicznym stażu w Sewilli.

W dniach od 15 do 19 maja 2023 grupa nauczycieli z naszej szkoły: Jolanta Świąder, Czesław Golis i Janusz Zieliński przebywała na tygodniowym stażu Job Shadowing. Wszyscy mieli okazję obserwować realną pracę instytucji, poznać kulturę organizacyjną i zdobyć nowe umiejętności.

Ponadto, podczas pobyt nauczyciele

 • zapoznali się z systemem edukacji w Hiszpanii,
 • zdobyli praktyczną wiedzę na temat przebiegu zajęć praktycznych, zadań zlecanych uczniom do wykonania, stosowanych narzędzi i pomocy techniczno-dydaktycznych,
 • poznali wyposażenia pracowni, warsztatów, parków maszynowych, organizację stanowisk, prowadzenia zajęć z uwzględnieniem BHP,
 • uzyskali wiedzę na temat specyfiki poszczególnych zawodów, wymagań stawianych przez pracodawców,
 • uczestniczyli w zajęciach kształcenia zawodowego,
 • spotykali się z nauczycielami, dyskutowali na temat programu nauczania, metod kształcenia oraz systemu oceniania.

Ciekawym doświadczeniem była możliwość wzięcia udziału w zajęciach z dziedziny fotografii cyfrowej, multimediów oraz wirtualnej rzeczywistości. W ramach stażu nauczyciele mieli również możliwość poznania zabytków, kultury i tradycji regionu Andaluzji.

W wyniku udziału w stażu nauczyciele zdobyli umiejętności takie jak:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez poznanie odmiennego modelu kształcenia, rozszerzenia warsztatu pracy edukacyjnej o poznane metody, dobre praktyki,
 • wzmocnienie kompetencji społecznych oraz międzykulturowych,
 • poszerzenie horyzontów myślowych i planów rozwoju osobistego i zawodowego,
 • wzrost umiejętności językowych,
 • nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych,
 • nabycie umiejętności pracy zespołowej i komunikacji w grupie międzynarodowej,
 • zwiększenie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych,
 • udoskonalenie umiejętności radzenia sobie w nieznanym środowisku, nowych sytuacjach.
Skip to content