Spotkanie z absolwentami

Absolwenci Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. chętnie odwiedzają placówkę, nie tylko by powspominać lata spędzone w szkolnych murach, przypomnieć sobie kolegów i nauczycieli. Często są to już młodzi przedsiębiorcy posiadający własną firmę lub piastujący stanowiska kierownicze, wykwalifikowani specjaliści w swojej dziedzinie. Jednym z absolwentów (rocznik 2014) jest Jakub Roślicki, który ukończył technikum na kierunku technik logistyk a dziś pracuje jako specjalista ds. kalkulacji kosztów produkcji w podpoznańskiej firmie zajmującej się produkcją materacy. Mimo, iż Jakub osiedlił się już na stałe w Poznaniu, utrzymuje jednak stały kontakt z nauczycielami logistycznych przedmiotów zawodowych i chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym z młodszymi logistykami ZS 3.W minionym tygodniu uczniowie klas logistycznych – 3 Tl/5, 3 Tl oraz 3 Tlm/l wzięli udział w spotkaniu z J. Roślickim, podczas którego zostali oni zapoznani nie tylko ze specyfiką pracy na stanowisku specjalisty ds. kalkulacji kosztów produkcji, ale także możliwościami dalszego kształcenia na kierunkach związanych z branżą TSL. Jakub przekonywał swoich młodszych kolegów, że powinni pomyśleć o odpowiedniej ścieżce kształcenia, aby ich szanse na zdobycie wymarzonej pracy były znacznie większe. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i pouczającą prelekcję. ????????Zapraszamy ponownie.

Skip to content